Tu wpisz frazę:


     Ankieta
 
        Aktualnosci
Informacja na temat przydatności wody do kąpieli

     

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje o przydatności wody do kąpieli na terenie powiatu żywieckiego.

 

KOMUNIKAT NR 4/08
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu działając na podstawie art. 4 ust.1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851z póż. zm.) , art.163 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,, poz.2019 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. Nr. 183, poz. 1530) na podstawie wyników badań wody oraz kontroli, przeprowadzonych w okresie od 1.04.2008 r do dnia 16.06.2008 r. orzeka:

o nieprzydatności wody do kąpieli:

Rzeka Soła w Węgierskiej Górce – Jaz ze względu na przekroczoną liczbę bakterii coli typ kałowy oraz paciorkowce kałowe w 100 ml wody.

woda jest warunkowo przydatna do kąpieli:
● Rzeka Koszarawa na odcinku Pewel Mała – Most – Żywiec – Amfiteatr –ze
względu na obecność pływających przedmiotów tj. drewno w Pewli Małej
● Jezioro Żywieckie w Żywcu ul. Św. Wita – na wysokości Pensjonatu „Mega”
ze względu na obecność pływających przedmiotów tj. drewno, plastik, butelki i guma

woda jest przydatna do kąpieli:
· Jezioro Żywieckie w Zarzeczu ul. Plażowa
· Jezioro Międzybrodzkie w Międzybrodziu Żywieckim – Restauracja „Nad Wodą”
· Jezioro Żywieckie w Zarzeczu – Obóz ZHPStarostwo Powiatowe w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 Tel. (33) 861 24 24 e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

projekt i wykonanie: Tenit Internet

stat4u