Tu wpisz frazę:


     Ankieta
 
        WYDZIAL GEODEZJI

Lokalizacja | Kierownictwo | Kompetencje

Lokalizacja

34-300 Żywiec
Al. Wolności 2
tel. (33) 860-16-42 – sekretariat
fax: (33) 860-16-42

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
dyżur w wydziale  pełniony codziennie od 15.00 do 17.00

NR KONTA DOCHODÓW GOSPDARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM:

GETIN NOBLE BANK SA
POK ŻYWIEC
UL. KOŚCIUSZKI 42  

NR RACHUNKU :74 1560 1023 0000 9140 0000 0266

Ewidencja Gruntów i Budynków wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków wydawane są w pok. nr 29 w godzinach od 7:00 do 15:00 tel. 33/ 860 16 44

Geodezja i Kartografia:

  1. Interesanci przyjmowani są w pok. nr 29, tel. 33/ 860 16 45 lub 33/ 860 16 44 w godz. 7:00 do 15:00
  2. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego przyjmowane są w pokojach 26 i 27, tel. 33/ 860 16 46, w godzinach od 7:00 do 15:00

Gospodarka nieruchomościami:

  1. Gospodarowanie mieniem powiatowym - pok. nr 49, tel. 33/ 860 16 55
  2. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa:
    - nabywanie i zbywanie nieruchomości, oddawanie w wieczyste użytkowanie pok. nr 53,  tel. 33/860 16 50, 033/860 16 51
    - ustanawianie trwałego zarządu - pok. nr 49, tel. 33/ 860 16 55
  3. Wykonywanie zadań w zakresie wspólnot gruntowych - pok. nr 49, tel. 33/ 860 16 56
  4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych - pok. nr 49, tel. 33/ 860 16 56


^^ do góry

Starostwo Powiatowe w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 Tel. (33) 861 24 24 e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

projekt i wykonanie: Tenit Internet

stat4u