Tu wpisz frazę:


     Ankieta
 
        Przetargi
 

Starostwo Powiatowe   z dnia 2014-01-15
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa produktów mleczarskich do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”

„Dostawa produktów mleczarskich do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2014-01-09
Przetarg nieograniczony Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-12-30
Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa paliwa do samochodów służbowych, ciągnika rolniczego oraz sprzętu ogrodniczego i maszyn drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2014 r."

"Dostawa paliwa do samochodów służbowych, ciągnika rolniczego oraz sprzętu ogrodniczego i maszyn drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2014 r."

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-12-12
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa żywności do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”

„Dostawa żywności do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-12-03
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa paliwa do samochodów służbowych, ciągnika rolniczego oraz sprzętu ogrodniczego i maszyn drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2014r.

Dostawa paliwa do samochodów służbowych, ciągnika rolniczego oraz sprzętu ogrodniczego i maszyn drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2014r


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-29
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa notebooków i innego wyposażenia dodatkowego”

„Dostawa notebooków i innego wyposażenia dodatkowego”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-29
Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Przetarg nieograniczony na usługę pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-28
Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego

Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego w związku z realizacją projektu pn „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-28
Przetarg mieograniczony pn Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychologicznych

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychologicznych

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-22
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych”

„Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-21
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja wycofanych i zużytych tablic”

„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja wycofanych i zużytych tablic”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-18
Przetarg nieograniczony pn. Usługa zapewnienia poczęstunku w trakcie zajęć dla uczestników projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim”

Przetarg nieograniczony pn. Usługa zapewnienia poczęstunku w trakcie zajęć dla uczestników projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-18
Przetarg nieograniczony dot. Przeprowadzenia cyklu warsztatów, szkoleń/konferencji w ramach kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli.

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przeprowadzenie cyklu warsztatów, szkoleń/konferencji w ramach kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli w celu poprawy funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli wraz z materiałami szkoleniowymi i pomocniczymi w ramach projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-12
Przetarg nieograniczony pn. ,,Koordynator sieci – realizacja usług edukacyjno-szkoleniowychw ramach projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim”

Przetarg nieograniczony pn. ,,Koordynator sieci – realizacja usług edukacyjno-szkoleniowychw ramach projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-08
Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i biurowego

Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i biurowego w związku z realizacją projektu pn „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-08
Przetarg nieograniczony dot. dostawy materiałów biurowych i druków akcydensowych do Biura Projektu

Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do Biura Projektu w związku z realizacją projektu pn: „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-07
Przetarg nieograniczony pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego"

Przetarg nieograniczony pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego"

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-11-04
Przetarg nieograniczony pn. „Usługa stałej bezpośredniej fizycznej ochrony obiektów administrowanych przez Zarząd Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu”

„Usługa stałej bezpośredniej fizycznej ochrony obiektów administrowanych przez Zarząd Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu”


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-10-30
Przetarg nieograniczony Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń biura realizacji projektu

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń biura realizacji projektu pn. Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim uruchomionym w Starostwie Powiatowym w Żywcu ul. Krasińskiego 13

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-10-24
Przetarg nieograniczony pn. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica w km 8+574 w miejscowości Żabnica

Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica w km 8+574 w miejscowości Żabnica

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-10-21
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja wycofanych i zużytych tablic”

„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja wycofanych i zużytych tablic”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-10-01
Dostawa diagnoskopu do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Przetarg nieograniczony na dostawę diagnoskopu do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu.


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-09-16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.145.710 PLN

Przetarg nieograniczony na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.145.710 PLN

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-09-09
Ptzetarg nieograniczony Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-09-02
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec – Przybędza („Cesarka”) z drogą powiatową nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz, etap I:

„Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec – Przybędza („Cesarka”) z drogą powiatową nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz, etap I: Zabudowa i umocnienie rowu przydrożnego”


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-08-23
Dostawa diagnoskopu do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Przetarg nieograniczony na dostawę pn. Dostawa diagnoskopu do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-08-21
Przetarg nieograniczony pn. "Wykonanie prac związanych z pozimową modernizacją dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim w Gminach: Ujsoły, Rajcza, Lipowa, Radziechowy Wieprz, Czernichów"

„Wykonanie prac związanych z pozimową modernizacją dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim w Gminach: Ujsoły, Rajcza, Lipowa, Radziechowy Wieprz, Czernichów”


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-31
Przetarg nieograniczony dotyczący odbudowy uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Gr. Państwa w m. Rajcza

„Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Gr. Państwa (podmyty korpus drogi) wraz z poprawą odwodnienia na odcinku o długości 215 mb w km od 5+915 do km 6+130 w m. Rajcza”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-26
Dostawa zestawów komputerowych i części komputerowych

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa zestawów komputerowych i części komputerowych do informatyczno-teleinformatycznej pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-26
Przetarg nieograniczony Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-12
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa zestawów komputerowych i części komputerowych do informatyczno – teleinformatycznej pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

Dostawa zestawów komputerowych i części komputerowych do informatyczno – teleinformatycznej pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-10
Postepowanie przetargowe pn. Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Żywcu Al. Wolności 2

Postepowanie przetargowe pn. Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Żywcu Al. Wolności 2

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-10
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa jednego zestawu kina domowego w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Dostawa jednego zestawu kina domowego w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-09
Postępowanie przetargowe pn. Dostawa testera diagnostycznego do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Postępowanie przetargowe pn. Dostawa testera diagnostycznego do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-02
Przetarg niograniczony pn. Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Dostawa dwóch stanowisk demonstracyjnych do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-02
Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana dźwigu osobowego oraz remont korytarzy i łazienek stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”

„Wymiana dźwigu osobowego oraz remont korytarzy i łazienek stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-07-01
Przetrg nieograniczony pn. Dostawa podstawowych obwodów elektrycznych do elektryczno – elektronicznej pracowni praktycznej


Dostawa podstawowych obwodów elektrycznych do elektryczno – elektronicznej pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-06-27
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 2 zestawów satelitarnych w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie”

Dostawa 2 zestawów satelitarnych w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-06-27
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa jednego zestawu kina domowego w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Dostawa jednego zestawu kina domowego w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-06-26
Dostawa testera diagnostycznego do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Przetarg nieograniczony na dostawę testera diagnostycznego do pracowni elektroniki samochodowej w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-06-26
Dostawa zestawu monitoringu i alarmu

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu monitoringu i alarmu w ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-06-07
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia laboratoriów chemicznych i pracowni komputerowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu

Dostawa wraz z montażem wyposażenia laboratoriów chemicznych i pracowni komputerowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-31
Aktualizacja strategii rozwoju Powiatu Żywieckiego oraz opracowanie systemu wskaźników monitorujących poziom realizacji celów strategicznych i opracowanie oraz wdrożenie procedur monitorowania strategii

Przetarg nieograniczony na usługę pn. Aktualizacja strategii rozwoju Powiatu Żywieckiego oraz opracowanie systemu wskaźników monitorujących poziom realizacji celów strategicznych i opracowanie oraz wdrożenie procedur monitorowania strategii

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-29
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia laboratoriów chemicznych i pracowni komputerowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia laboratoriów chemicznych i pracowni komputerowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-29
Przetarg nieograniczony pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu”

Przetarg nieograniczony pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-28
Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana dźwigu osobowego oraz remont korytarzy i łazienek stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”

„Wymiana dźwigu osobowego oraz remont korytarzy i łazienek stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-28
Przetarg nieograniczony pn. Wyłonienie podmiotu oferującego miejsce do przeprowadzenia szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników dla potrzeb projektu pn. Akademia „Dobrego Rządzenia”

Przetarg nieograniczony pn. Wyłonienie podmiotu oferującego miejsce do przeprowadzenia szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników dla potrzeb projektu pn. Akademia „Dobrego Rządzenia”

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-28
Przetarg nieograniczony Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu

Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury” pn. Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-14
Przetarg nieograniczony pn. Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim

Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-05-09
Przetarg nieograniczony pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9”

„Termomodernizacja budynku szkoły w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9”


Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-04-26
Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego u Drożdżów w ciągu drogi powiatowej nr 1436 S Cisiec – dojazd do drogi krajowej nr 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo-jezdnej w m. Cisiec

Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego „u Drożdżów” w ciągu drogi powiatowej nr 1436 S Cisiec – dojazd do drogi krajowej nr 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo-jezdnej w m. Cisiec

Starostwo Powiatowe   z dnia 2013-04-25
Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Żywcu Al. Wolności 2

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Żywcu Al. Wolności 2

 
Starostwo Powiatowe w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 Tel. (33) 861 24 24 e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

projekt i wykonanie: Tenit Internet

stat4u